Leer Kracht

‘Verlies staat om de hoek in ieders leven, en men kan het niet voorkomen door het als onderwerp te vermijden’ (Manu Keirse)

Wanneer leerkrachten zich bewust zijn van mogelijke reacties en de behoeften van kinderen dan voorkomt dit angst en afstandelijkheid bij onwetendheid in een verliessituatie. Immers, leerkrachten kunnen een enorme steun zijn voor kinderen met een verlieservaring; zij kennen de individuele leerling en zijn persoonlijkheid.

‘ Mijn gouden traan’ ┬ákan een studiemiddag organiseren waarbij een schoolteam nadenkt over mogelijkheden voor begeleiding bij persoonlijk verlies. Vertrekpunt hierbij kan zijn de Meervoudige Intelligentie. Aan de hand van de acht intelligenties van Gardner kunnen we samen werkvormen en materialen samen stellen om kinderen te kunnen begeleiden wanneer zij persoonlijk verlies meemaken.

 

 

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)