Visie

Mijn visie heeft zich de afgelopen jaren gevormd. Opleiding, literatuurstudie en de ervaring van het leven gaven mij inspiratie, verdieping en kennis. Ik ben gekomen tot een aantal kernbegrippen die mijn visie krachtig weergeven.

Gezien worden: nu en in de toekomst

Kinderen verdienen het om gezien te worden in hun rouwproces en met hun verlies. Hun veranderde levensverhaal heeft recht op erkenning en herkenning, nu en in een latere ontwikkelingsfase. Een ingrijpend verlies blijft een belangrijke rol spelen in het leven van een kind, zelfs als het volwassen is. Een kind kan competenties ontwikkelen om zich uiteindelijk te verbinden met zijn toekomst.

Passend en vertrouwd 

De manier waarop zij de mogelijkheid krijgen om te gaan met hun verlies is zeer belangrijk voor hun verdere ontwikkeling evenals voor de manier waarop zij omgaan met eventuele volgende verlieservaringen. Belangrijk is dat het kind in warmte en veiligheid gevolgd wordt op zijn eigen unieke reis door het land van rouw. Voor kinderen, ouders en leerkrachten is het helpend om iets te weten van herkenbare elementen in een rouwproces kunnen zijn. Dit verschaft inzicht en biedt ruimte om een kind te kunnen ondersteunen op een manier die passend en vertrouwd is voor het kind.

 

 

 

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)