Herkennen

Op deze weg komen verschillende aspecten uit het rouwproces aan de orde: welke emoties ervaar je en hoe ga je hiermee om? Wat zijn je zorgen? Wat biedt troost? Waar en met wie voel je je fijn? Het herkennen van deze elementen biedt competenties om verder op weg te gaan. De kindercoach kan verschillende werkvormen inzetten om dit proces te versterken.

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)