Herkennen

Op deze weg komen verschillende aspecten uit het rouwproces aan de orde: welke emoties ervaar je en hoe ga je hiermee om? Wat zijn je zorgen? Wat biedt troost? Waar en met wie voel je je fijn? Het herkennen van deze elementen biedt competenties om verder op weg te gaan. De kindercoach kan verschillende werkvormen inzetten om dit proces te versterken.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)