Warmte en veiligheid

Warmte en veiligheid zijn de basiskenmerken die nodig zijn om de pijn die gepaard gaat met rouw te kunnen doorleven. Zij zijn de basis voor het opbouwen van competenties in een verlieservaring. Ze liggen ten grondslag aan het mogelijk maken van een verbinding met de toekomst.

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)