Warmte en veiligheid

Warmte en veiligheid zijn de basiskenmerken die nodig zijn om de pijn die gepaard gaat met rouw te kunnen doorleven. Zij zijn de basis voor het opbouwen van competenties in een verlieservaring. Ze liggen ten grondslag aan het mogelijk maken van een verbinding met de toekomst.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)