Veerkracht

De werkwijze van ‘Mijn gouden traan’ stimuleert kinderen om op hun eigen unieke wijze hun persoonlijk verlies, hun gouden traan, te erkennen en herkennen. Het uiteindelijke doel is dat zij verbinding kunnen maken met hun eigen competenties, anderen en hun toekomst.

Hoe lang dit duurt en op welke wijze hieraan gewerkt wordt, verschilt per kind. De eigen competenties kunnen de veerkracht activeren die kinderen veelal bezitten. Ze kunnen dit omzetten naar een sterke eigen kracht. Een kracht die de verbinding met de toekomst aan kan gaan. De manier van werken is gebaseerd op coaching. Ik maak gebruik van verschillende materialen en werkvormen. Gedurende het traject wordt duidelijk welke weg het kind wil bewandelen en welke materialen en werkvormen passend zijn.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen (en hun ouders en leerkrachten)