Blog

Buitenstebinnen, Pimm van Hest & Connie Snoek

Met je gevoelens aan de slag

Alleen de titel alleen al geeft input voor een mooi klassengesprek. Want wat zou de schrijver bedoelen met deze titel? Neem de tijd om de kaft met de kinderen te bekijken en kom eventueel later nog eens terug op de titel. Naar mijn mening is dit boek voor de hele school geschikt. En dat maakt het een must-have voor elke klas. Toeval wil dat ik voor onze school bezig ben met het samenstellen van materialen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naar onze werkgroep-bespreking nam ik dit boek mee en mijn collega’s waren meteen enthousiast. Wanneer je de beschrijving van dit boek leest, denk ik dat er een grote kans is dat je deze aan de boekenbestelling voor volgens schooljaar toevoegt.

Thema’s

Vrijheid, erbij horen, verdriet, tijd, spiegelbeelden, je groot of klein voelen, stilstaan of in beweging zijn, maskers, voor iets werken, zelfvertrouwen, verleden, heden en toekomst. Dit zijn zomaar wat thema’s die in de boek aan bod komen. En elke keer volgens een vast opbouw die het herkenbaar en heel bruikbaar maken voor in de klas. Dit boek biedt mooie aanknopingspunten voor levenslessen. En daar houd ik van!

Beelden, gedichten en creatieve opdrachten

Ieder element in het boek begint met een afbeelding met daarbij een kort gedicht. Deze symbooltaal ondersteunt de afbeelding en laat alle ruimte voor kinderen (en volwassenen) om zelf invulling te geven: om gewaarwording, gevoel en ervaring te doorvoelen en daar herkenning aan te geven op eigen wijze manier.

Opbouw

Dan sla vouw je de rechterbladzijde open, mooi en speels gedaan met een openbouwbladzijde. Daarachter vind je een kort naar de lezer toegeschreven tekst. Deze tekst begint bij ieder element dat wordt beschreven hetzelfde. Vervolgens worden er iedere keer vijf of zes doe-opdrachten gegeven. Deze opdrachten zijn gevarieerd en je kunt er een eigen keuze in maken, bijvoorbeeld door te kijken wat passend is voor je klas. Ook kun je een element centraal stellen gedurende een week.

Verdriet

Om een inkijkje te geven in het boek en de opbouw en variatie in opdrachten te verduidelijken, licht ik een element eruit. Ik kies voor het onderwerp verdriet: een onderwerp dat dichtbij rouw en verlies ligt. Maar ook de andere onderwerpen een leveren een waardevolle bijdrage aan gouden levenslessen: de basis om rouw en verlies een plek te geven in de klas.

Tranen van verdriet

Helpen me niet

Help, ik verdrink

Help, ik zink

Help!

Als je met de kinderen naar de afbeelding kijkt en vervolgens het gedicht voorleest, kom je al in de sfeer van het onderwerp. Je kunt zelf kiezen hoe je daar invulling aangeeft. Wanneer je daarna de bladzijde openvouwt lees je de volgende tekst.

We kennen het allemaal: zó verdrietig zijn dat je het gevoel hebt dat er geen einde lijkt te komen aan je tranen en je erin zult verdrinken. Dat je denkt dat je nooit meer blij zult zijn, dat je nooit meer zult kunnen lachen.

Creatieve opdrachten

De opdrachten bij het onderwerp ‘verdriet’ beginnen bij nadenken over het eigen verdriet. En nemen de lezer vervolgens mee in nadenken over getroost worden en troosten. Een andere opdracht daagt uit tot het zelf schrijven van een gedicht. En de vraag: Welke verdrietjes zou jij aan de vlieger willen meegeven, nodigt uit tot een praktische verwerking. Net wat in jouw klas op dat moment nodig is.

In de klas

De combinatie van beelden, gedichten en creatieve opdrachten zorgt ervoor dat je alle kinderen op een bepaalde manier kunt aanspreken binnen de verschillende thema’s. Dat vind ik heel goed aan dit boek. Je kunt alle kinderen aan dezelfde opdracht laten werken, maar ook is er de mogelijkheid tot het maken van een keuze of het werken in groepen. Zoveel inspiratie en tegelijkertijd vrijheid om dit in te zetten: precies wat we nodig hebben in het onderwijs.

Combinatie met het Rouwpaspoort

Heeft een kind in jouw klas een Rouwpaspoort? Ik zie mogelijkheden om het werken met de inspiratie en opdrachten uit het boek Buitenstebinnen te combineren. Zo kun je een gedicht dat bij een persoonlijke situatie past, opschrijven op de ‘Ik denk aan je pagina’s’ in het Rouwpaspoort. Ook een uitwerking van een creatieve opdracht kan een plek krijgen.