Blog

Hoe zou het hierna zijn? Silvia y David Fernández & Mercè López

Inmiddels heb ik al zoveel boeken mogen inzien die de dood, rouw en verlies bespreekbaar maken. En toen ik dit boek las en de bijbehorende illustraties eens goed bekeek, besefte ik me de waarde van dit prentenboek. Want buiten dat kinderen een biologisch doodsconcept ontwikkelen, is er ook een tweede doodsconcept dat kinderen (en ook volwassenen) onderzoeken: want wat is er na de dood?

Wat is er na de dood?

Acrobaten

De acrobaten van Circus Melkweg doen allerlei spannende dingen. En het verhaal opent met de vraag of dat misschien de reden is dat ze zo vaak praten over doodgaan. En terwijl je kijkt naar een afbeelding met alle acrobaten, wordt gesteld dat in dit Circus Melkweg eenieder anders over de dood nadenkt. Wat een prachtige starter om met kinderen dit thema bespreekbaar te maken. En daarbij is er niet één waarheid en worden verschillende opvattingen na elkaar uiteengezet.

Afterlife

De verschillende dieren laten allemaal een andere invalshoek zien ten aanzien van de dood en afterlife (=het leven na de dood). Zo denkt de haai van hoge hoogtes dat je na de dood naar de hemel gaat. Terwijl Fatima, de waarzegster van de woestijn, denk dat je na de dood naar een hele mooie tuin gaat: de Tuin van Eden. Zo komen ook het Dodenrijk, opnieuw geboren worden, verschillende levens, het worden van een geest, het voortleven in gedachten van dierbaren en als energie zijn tussen de sterren aan bod. En al deze visies op de dood worden ondersteund door toegankelijke afbeeldingen die meer details geven aan de tekst van het verhaal.

Trudie, de koningin van de trapeze, gelooft dat we hierna…..

voortleven in de gedachten van anderen,

die terugdenken aan alle mooie dingen die we hebben gedaan.

Gesprek

En…wat denk jij? Daar sluit het boek mee af. Een mooie opening voor gesprek. De acrobaten van Circus Melkweg laten zien dat je er verschillend over kunt denken. Er is niet één visie op wat er na de dood is. Wanneer je dit verhaal voorleest in de klas denk ik dat je er rekening mee kunt houden dat er ook kinderen zien voor wie het nog niet duidelijk is wat ze denken of vinden. En tegelijkertijd zullen er kinderen zijn die van huis uit bijvoorbeeld een religieuze achtergrond hebben en zichzelf herkennen in de opvatting van één van de dieren.

En … wat denk jij?

Een veilige verbinding

Dit verhaal geeft je iets in handen waardoor je met kinderen een veilige verbinding kunt maken om de dood bespreekbaar te maken. De toegankelijke illustraties geven geen zwaarte aan het onderwerp. Juist laat dit boek zien dat ook de dood een onderdeel is van het leven. En daarom zou ik dit boek in de kast van de klas neerzetten nadat je het hebt voorgelezen. Dan geef je kinderen de waardevolle boodschap mee dat dit onderwerp ook een onderdeel is van het schoolleven. En bovendien is er nog zoveel te ontdekken op de afbeeldingen. Waarna kinderen ook onderling gesprekjes kunnen voeren over de dood. Iets waar ze vanuit ontwikkeling en persoonlijke ervaring behoefte aan hebben.