Blog

Kleine Woelmuis, Annemie Vandaele & Alexandra Kervyn

Dit boek gaat over de dood van een pasgeboren muisje. Lieve zachte prenten geven dit boek een warme sfeer en maken dit onderwerp bespreekbaar. Een boek dat een mooi erkennend cadeau kan zijn voor zowel volwassenen als kinderen. Wanneer een kind te maken krijgt met het verlies van een broertje of zusje net na de bevalling of tijdens de zwangerschap is dit een passend boek om voor te lezen in de kring of in een kleine groep. Maar dit verhaal kan ook ondersteunen in het bespreekbaar maken van verlies in meer algemeen begrip.

Kleine Woelmuis

Hamster en Bever gaan samen op zoek naar een bedje voor kleine Woelmuis. Er is blijdschap want er is een klein muisje geboren. Maar al snel hebben de dieren door dat er iets niet klopt: Kleine Woelmuis is erg ziek.

‘Misschien gaat hij wel dood’, bedacht Stekelvarken en geschrokken keek hij rond.

Naar de overkant

De dieren leggen Kleine Woelmuis in het mandje en brengen hem naar de zee, waar de golven het mandje meenemen. De dieren benoemen dit als ‘naar de overkant brengen’. Wat de overkant is en waar Kleine Woelmuis naar toegaat, blijft een open stuk in het verhaal. En dit is mooi want dit kan een gesprek op gang brengen. Wellicht komen kinderen met vragen waarop je niet direct een antwoord kunt geven. En dat is prima, want ook dat hoort bij dit onderwerp.  

Namen in het zand

In het verhaal wordt in feite al een suggestie gedaan voor een symboolhandeling: het schrijven van een naam in het zand. Mooi om dit eventueel te integreren in een ritueel met kinderen. Ook laat het verhaal zien hoe fijn het kan zijn om samen te zijn. De dieren zitten bij een kampvuur en praten over Kleine Woelmuis. Ze zullen hem missen, maar niet vergeten.

We zullen hem missen’, zuchtte Eekhoorn, ‘ maar we zullen hem niet vergeten.’ En hij schreef de naam van Kleine Woelmuis in het zand.

Tips voor in de klas

  • Nadenken over samenzijn. De dieren maken een vuurtje en vinden het fijn om samen te zijn. Hoe vinden jullie het als klas fijn om samen te zijn? Je kunt samen met de kinderen nadenken over hoe er een veilige en warme sfeer gecreëerd kan worden.
  • Namen schrijven in het zand. De dieren schrijven de naam van Kleine Woelmuis in het zand. Een mooie activiteit voor kinderen om namen te schrijven in het zand. Dit kan in de zandbak, op het strand of met wat vogelzand in een dienblad.
  • Koesterhoekje. De platen in het boek zijn warm en toegankelijk en wanneer kinderen niet direct naar een  verhaal willen luisteren: bieden de platen ook heel veel mogelijkheden. Wanneer een bepaalde tekening uit het boek bij de beleving van een kind past, of bij de behoefte van een hele klas, kun je deze neerzetten in een Koesterhoekje in de klas.